2019-11-21

Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

I dagarna presenterar EU-kommissionen ett förslag som innebär att skatteundantaget för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner den 1 januari 2021. Nu krävs insatser på högsta politiska nivå för att säkra fortsatt goda villkor för dessa biodrivmedel. Klarar vi inte detta hotas Sveriges klimatmål till 2030, skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med flera aktörer i branschen i Göteborgs-Posten 21 november 2019.

Många åkerier och över 90 procent av upphandlad kollektivtrafik med buss har minskat sina utsläpp av koldioxid nästan helt genom användning av skattebefriade rena biodrivmedel.

En skattehöjning leder till en prisökning på 4 till 6,5 kronor per liter biodrivmedel, en prisökning på 35 procent. Om åkerier och kollektivtrafik går tillbaka till fossil diesel är det en förödande signal för klimatomställningen.

Det finns ännu lite tid att få EU att fortsatt stötta de rena biodrivmedlen. Men det går inte att passivt avvakta på hemmaplan och tro att EU lyssnar – det handlar om att bygga allianser med andra medlemsländer, att vara på plats i Bryssel och bygga goda kontakter med den nya kommissionen.

Sverige är känt för att sitta still i båten och övertolka EU:s regelverk. När Sverige införde en skatt på egenkonsumerad solel reagerade marknaden negativt. Det hela sades bero på EU:s regler, men en direktkontakt med EU-kommissionen visade att Sverige misstolkat EU:s direktiv och skatten försvann. Vi vill inte att biodrivmedlen ska bli offer för samma passivitet eller övertolkningar av EU:s regelverk.

Frankrike har å andra sidan en vana att utmana EU. Frankrike hänvisar till Energiskattedirektivets 16:e stycke som tillåter ett land att sätta olika skattesatser på olika drivmedel. Skatten på rena biodrivmedel är alltså ingen nedsättning av en bensin eller dieselskatt, utan en egen skatt. En separat skatt är inte statsstödd, menar fransmännen, och behöver därför inget godkännande. Belgien lär införa den franska modellen inom kort.

Vi som arbetar med biodrivmedel, kollektivtrafik och godstransporter på väg har lyft frågan flera gånger med EU-kommissionen samt med företrädare från de ansvariga svenska departementen. Vi möts av en ökande förståelse för den svenska situationen i Bryssel, medan vi i Sverige möter en uppgiven attityd. Nu krävs en svensk kraftansträngning för att kunna bibehålla skattereduktion för biodrivmedel.

Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

David Källsäter, vd Scania Sverige

Länk till debattartikeln