2021-02-23

Debatt: 2021 kan vara ett ödesår för de svenska biodrivmedlen

EU:s revidering av statsstödsreglerna kan skapa hinder för de svenska biodrivmedlen. För att förändringarna i stället ska gynna den svenska modellen krävs en gemensam svensk kraftsamling mellan politik och näringsliv, skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med bl a 2030-sekretariatet i Altinget den 23 februari.

I debattartikeln skriver de att EU:s nyligen antagna klimatlag och Gröna giv gör att i princip alla klimatrelaterade direktiv kommer att revideras under 2021. 

Den svenska omställningen av transporterna är helt beroende av en fortsatt skattebefrielse, och det är helt avgörande att EU:s nya statsstödsregler inte hindrar användningen av hållbara biodrivmedel.

Regeringen måste därför prioritera och tillsätta resurser för att påverka revideringen av EU-regelverket, så att det långsiktigt tillåter den svenska skattebefrielsen.

Ta del av debattartikeln