2020-03-17

Information om vårens nätverksträffar

Alla fysiska nätverksträffar och användarträffar hos Svensk Kollektivtrafik under mars, april och maj kommer att ställas in och en del ersätts med digitala möten.

Några träffar kommer att genomföras digitalt (bland annat nästa träff: Frida användarförening 26 mars) och andra kommer att skjutas fram. Alla nätverksgrupper som berörs av detta kommer att få information via mail från den som ansvarar för nätverket på Svensk Kollektivtrafik.

Vi uppdaterar kalendariet löpande med vad som gäller för respektive träff.

Läs mer om våra nätverk och vilka som ansvarar för dem.