2020-03-19

Nya permitteringsregler ger dubbel negativ påverkan

De tillfälliga reglerna för korttidspermittering ger dubbel negativ påverkan för regionerna, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett brev till Infrastrukturdepartmentet. Det blir ingen kompensation för intäktsbortfall i kollektivtrafiken och ingen ersättning för regionernas leverantörer i kollektivtrafiken om de tvingas permittera utan lön på grund av intäktsbortfall.

I brevet betonas vikten av snabbt agerande och ett förtydligande kring om de trafikföretag som kör upphandlad kollektivtrafik kommer att kunna använda de nya reglerna kring korttidspermittering.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmars operatörer är i dagsläget undantagna från de nya tillfälliga permitteringsregler som regeringen beslutat. I korthet innebär undantaget att enda sättet för medlemmarnas operatörer att markant sänka sina kostnader är att permittera personal utan lön enligt deras kollektivavtal.

Konsekvensen av nuvarande situation blir att regionerna inte får någon kompensation för intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Dessutom får regionernas leverantörer i kollektivtrafiken, och dess personal ingen ersättning om de tvingas permittera med anledning av neddragningar på grund av intäktsbortfall. Det ger alltså dubbel negativ påverkan för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

I praktiken innebär det att det bara finns två sätt att hantera den akuta situationen: Att fortsätta betala trafikföretagen för utförd produktion trots att resandet bara är 50%, och göra mycket stort underskott i regionens ekonomi, alternativt att trafikföretagen måste permittera förare och ombordpersonal utan lön.

- Det kan väl inte vara så regeringen tänkt kring en samhällsviktig funktion som kollektivtrafiken, frågar vd Helena Leufstadius i brevet.

Länk till de nya reglerna