• 22 aug

  Gemensam konferens för presidier, VD och förvaltningschefer

  22 aug - 23 aug kl. 12:00-13:00

  Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

  Gemensam konferens för VD, förvaltningschefer och presidier

  Välkomna till konferensen tillsammans med SKL, med aktuella verksamhetsfrågor och nya rapporter som presenteras och diskuteras. I programmet kommer vi bland annat att diskutera mobilitetstjänsternas roll inom kollektivtrafiken, presentera kollektivtrafikens nytta för kommuner, landsting och regioner och Partnersamverkans nya rapport om delad mobilitet i dag och i framtiden. Scania och Nobina diskuterar självkörande fordon och dess möjligheter och utmaningar. Dessutom presenterar Trafikanalys en kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken och mycket annat.


  Konferensavgift: 2.400 kr exkl. moms

  Anmälan senast den 15 augusti.


  Boende: Clarion Hotel Stockholm

  Logipris: 1.246 kr exkl. moms

  Anmäl dig för logi senast den 22 juli