Årskonferens

För samtliga medlemmar arrangeras en årskonferens i december med föreläsningar kring aktuella frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyte från hela landet.

Till årskonferensen välkomnar vi alla medlemmar, både tjänstemän och politiker samt associerade medlemmar.