Info/marknad

Svensk Kollektivtrafik driver nätverket Info/marknad som vänder sig till informations- och marknadsansvariga hos våra medlemmar.

Nätverket träffas några gånger per år och tar upp allt från aktuella marknadsföringskampanjer till digitala strategier. Vid träffarna utbyts erfarenheter kring olika teman som exempelvis kampanjer för fler och nöjdare kunder, störnings- och hållplatsinformation, lansering av nya produkter och proaktivt PR-arbete.

Anita Stenhardt

Kommunikationschef

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Medlemmar berättar