Medlemmarna om Järnvägsnätverket

- Järnvägsnätverket är en arena för utbyte av erfarenheter, nyheter och tips om vad som är på gång i branschen. Vi lyssnar på varandra och diskuterar gemensamma frågor. Det ger oss en samsyn och vägledning kring vad hela branschen tycker och hur vi ska agera. Det skriver Maria Höglander, vd Norrtåg och medlem i Svensk Kollektivtrafiks nätverk. Läs också vad Gunnar Wulff skriver om nätverksarbetet.

- Genom nätverket kan vi lyfta olika frågor för beredning och svara på remisser som rör järnvägsfrågor, eftersom vi tillsammans representerar hela Sverige. Ett exempel är Trafikverkets uppdrag att se över kvalitetsavgifter, där vi kan ta del av utredningen i ett tidigt skede. Vi läser förslaget, pratar igenom det tillsammans och återkommer med synpunkter. På så sätt får alla vara delaktiga och vi får med det nationella perspektivet.
Upphandlingsfrågor är också viktiga och där har vi många frågor att diskutera, framför allt kring olika upphandlingsformer och gränsdragningen mellan ansvarsfördelningen för operatörer och upphandlare. Genom att vara aktiv i ett nätverk hos Svensk Kollektivtrafik vet jag vad som är på gång i järnvägs-Sverige och jag kan använda den kunskapen i min dagliga verksamhet, säger Maria Höglander.

 

Gunnar Wulff


Gunnar Wulff, vd Öresundståg: Vi blir starkare med ett nätverk

- Vi är ett antal aktörer som upphandlar och beställer tågtrafik i Sverige och genom att nätverka via Svensk Kollektivtrafik blir vi starkare och kan driva viktiga frågor tillsammans. Vi är alltför upptagna med det dagliga arbetet på hemmaplan med våra tågoperatörer för att klara det på egen hand. Någon måste sitta i förarsätet och hjälpa oss styra framåt och då är Svensk Kollektivtrafik en utmärkt plattform för våra gemensamma frågor, säger Gunnar Wulff som också är medlem i Järnvägsnätverket.

- Det är många människor som åker med den regionala tågtrafiken och många frågor som vi delar oavsett region, till exempel kring biljettregler och teknik. Vi diskuterar även med Trafikverket, till exempel tillgången till spår för regional tågtrafik i förhållande till annan tågtrafik, avgifter för infrastruktur och viten om Trafikverket inte levererar fungerande spår. I nätverket har vi också tagit upp olika former för upphandling så att vi har en samsyn och likvärdiga regler gentemot marknaden.
Om vi blickar framåt så ser jag flera frågor som är intressanta att driva, till exempel samordning av fordons- och investeringskostnader och framtida biljettsystem för att förenkla för kunden. Vi är ju självständiga i våra egna affärer, men det finns verkligen en nytta i att samordna oss. Genom att ha kontakter med mina kollegor runt om i landet i det löpande arbetet skapas dessutom förutsättningar för att jobba effektivare, lära sig mer och bli bättre, berättar Gunnar Wulff.