Järnvägspolitisk strategigrupp

Svensk Kollektivtrafik har en politisk arbetsgrupp för att hantera strategiska övergripande järnvägsfrågor.

Gruppen arbetar med att öka kunskapen kring branschens förutsättningar och  för att bevaka och förbättra förutsättningar och villkor för offentligt organiserad kollektivtrafik på järnväg. 

Majoriteten av persontågsresorna i landet (86%) sker med samhällsorganiserad trafik och målet med gruppen är att stärka den trafikens gemensamma röst gentemot myndigheter samt den nationella och europeiska politiska arena.

Den politiska arbetsgruppen utses med representanter från de förtroendevalda antingen i styrelse för Svensk Kollektivtrafik eller någon av dess medlemmar.

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Direkt: 08-452 71 39

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig