Miljönätverket

Arbetar du med miljö- och hållbarhetsfrågor hos våra medlemmar? Aktivera dig i vårt Miljönätverk, du behövs! Inför de viktiga upphandlingarna av framförallt busstrafik som ska genomföras de kommande åren, är frågorna kring drivmedel och miljöpåverkan aktuellare än någonsin.

Den tekniska utvecklingen går mycket fort, och valet av drivmedel och motorteknik blir avgörande för kollektivtrafikens miljöpåverkan för nästa decennium. Miljönätverket är ett forum för samla kunskap och stämma av med kollegor i samma situation, ett par gånger om året. 

Miljönätverket har bland annat bidragit till det branschgemensamma miljöprogrammet och miljökravsbilagorna som tagits fram inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 

 

 

 

Mattias Adell

Affärsutvecklare

Direkt: 08-452 71 52

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Medlemmar berättar