Presidiekonferenser

Svensk Kollektivtrafik arrangerar årligen tillsammans med SKL en konferens för presidierna hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Program och dokumentation från senaste konferensen finns här (inloggning krävs, för mer info kontakta Anita Stenhardt)