Tillgänglighetsnätverket

Att skapa tillgänglighet inom kollektivtrafiken är en viktig fråga som våra medlemmar dagligen arbetar med. Därför anordnar Svensk Kollektivtrafik regelbundna seminariedagar för alla hos våra medlemmar som arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Om du är intresserad av att vara med i nätverket, ta kontakt med oss.

 

Helena Leufstadius

VD

Mobil: 072-718 08 65

helena.leufstadius@svenskkollektivtrafik.se Maila mig