UPNÄT

Svensk Kollektivtrafik driver ett nätverk, UPNÄT, för de som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar.

Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal.

Nätverket har också bildat Indexrådet som tillsammans med representanter från Sveriges Bussföretag tar upp aktuella indexfrågor.

 

Mattias Adell

Affärsutvecklare

Direkt: 08-452 71 52

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig