Nyheter

 • Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänster

  Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 • Almedalsseminarium om delad mobilitet 2 juli

  Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

 • Boka datum: KollA:s årskonferens 26 november

  Lägg till 26 november 2019 i kalendern redan nu. Då är det dags för årets konferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

 • KollA-möte med stort engagemang

  Den 17 maj var det dags för möte med KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Bland annat diskuterades hur förändringar av fordon och bränsle under avtalstid ska hanteras och hur möjliga omförhandlingsklausuler bör skrivas.

 • Höj statusen för upphandlingar

  Upphandling är en av organisationens viktigaste uppgifter och därför bör den upphandlingsansvarige få en högre status i ledningen. Det var en av budskapen som Ewa Rosén gav till åhörarna på Kollektivtrafikdagen den 15 maj.

 • Almedalsseminarium om delad mobilitet 2 juli

  Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

 • Träff med Bus Nordic i Oslo

  Den 6 maj möttes den nordiska projektgruppen inom arbetet för Bus Nordic, rekommendationer för bussar i upphandlad trafik i Norden.

 • KollA på Kollektivtrafikdagen

  Förbättrad marknadsdialog, ökad förståelse för affärsmodeller och värdet av att använda de branschgemensamma underlagen och rekommendationerna. Det är några punkter som KollA:s ordförande Ewa Rosén kommer att ta upp på Kollektivtrafikdagen i Stockholm den 15 maj.

 • Pubavtal och kvalitetsutvärdering på KollA-möte

  Det var många punkter på agendan på KollAs senaste möte den 18 mars, bland annat framtagande av omförhandlingsklausuler till Modellavtalen, hur man hanterar arbetsrättsliga krav och Personuppgiftsbiträdesavtal (Pubavtal).

 • Stort intresse för avtalskonferens om upphandlad kollektivtrafik

  Över 40 deltagare samlades i Stockholm för att ta del av aktuell lagstiftning och branschens gemensamma arbete inom den upphandlade kollektivtrafiken. Konferensen arrangerades av Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, inom Partnersamverkan. På plats fanns medarbetare från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag, myndigheter och konsulter.