Nyheter

 • Mycket på gång för Kollektivtrafikens avtalskommitté

  Bus Nordic, nya bilagor och uppdaterade avtal stod på agendan vid KollA:s möte den 5 april.

 • Uppstartsmöte för nya samverkansavtal

  Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.

 • Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts

  Det branschgemensamma Indexrådet har nu fastställt en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi.

 • Indexrekommendationer för skolskjuts

  Det branschgemensamma Indexrådet har fastställt en ny rekommendation för indexreglering, gällande skolskjutstrafik med buss.

 • Ny version av Buss 2014

  Nu finns det en ny, uppdaterad version av Buss 2014. Versionen heter 1.4. Buss 2014 är framtaget av KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté och utgör en avtalsbilaga till de modellavtal som Partnersamverkan har tagit fram.

 • Ny ordförande för Partnersamverkan

  Svensk Kollektivtrafik tar över ordföranderollen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Ordförandeskapet är roterande mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL. Fördubblingsmålet och Avtalsprocessen står högst på aktivitetslistan under året.

 • Full fart på KollA

  Under ledning av ordförande Ewa Rosén hölls Årskonferens för KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté, i Stockholm med nästan femtio engagerade deltagare.

 • Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket

  Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.

 • Ny vägledning för ökad säkerhet och trygghet

  Partnersamverkan har tagit fram en ny vägledning om vikten av trafikhändelserapportering (THR).

 • Stark branschkritik mot felaktig statistik

  Den officiella kollektivtrafikstatistiken från Trafikanalys har stora brister. Det anser branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth.