Nyheter

 • Full fart på KollA

  Under ledning av ordförande Ewa Rosén hölls Årskonferens för KollA, Kollektivtrafikens avtalskommitté, i Stockholm med nästan femtio engagerade deltagare.

 • Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket

  Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.

 • Ny vägledning för ökad säkerhet och trygghet

  Partnersamverkan har tagit fram en ny vägledning om vikten av trafikhändelserapportering (THR).

 • Stark branschkritik mot felaktig statistik

  Den officiella kollektivtrafikstatistiken från Trafikanalys har stora brister. Det anser branschorganisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

 • Ny version av Miljöprogrammet på gång

  Nu startar arbetet med uppdatering av Miljöprogrammet och miljökravsbilagorna.

 • KollA:s årskonferens 2018

  Välkomna till en intressant årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté den 17 januari 2018 i Stockholm.

 • Ny ordförande i Indexrådet

  Christine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik, är ny ordförande i det branschgemensamma Indexrådet.

 • Svenska bussupphandlingar presenterades på BusWorld

  På UITPs International Bus Conference berättade Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund om olika kontraktsformer i upphandlad svensk busstrafik.

 • Ny temadag om upphandling av skolskjuts

  Vi genomför ytterligare en träff om upphandling av skoltrafik då intresset visade sig vara väldigt stort till träffen den 3 oktober och fler ville delta än vi kunde bjuda in. Därför ses vi i Göteborg den 4 december 2017.

 • Varför nämns inte Avtalsprocessen i utredningen om beställaransvar?

  Styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tycker det är märkligt att det gemensamma arbetet för den upphandlade kollektivtrafiken inom ramen för Avtalsprocessen inte alls har nämnts i regeringens utredning om beställaransvar inom yrkestrafiken, delrapport 3 i regeringsuppdrag N2015/06815/MRT. Därför har partnerna bakom Partnersamverkans Avtalsprocess skickat in en skrivelse till regeringen.