Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafikbarometern har gjorts sedan 2001. Genom att använda den som verktyg får många upphandlande bolag och kollektivtrafikmyndigheter ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.  

Antalet intervjuer har ökat, i år kommer över 60 000 intervjuer att genomföras löpande under hela året via telefon varav cirka 25 000 med kunder (de som reser minst en gång i månaden). De som intervjuas i undersökningen är ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det.

Ta del av senaste pressinformationen om Kollektivtrafikbarometern

Har du frågor om enkäten och deltagande? Läs mer här.

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Direkt: 08-452 71 39

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig