Kollektivtrafikbarometern

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafikbarometern har gjorts sedan 2001. Genom att använda den som verktyg får många upphandlande bolag och kollektivtrafikmyndigheter ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt.  

Antalet intervjuer är över 80 000 och genomförs löpande under hela året via webb och telefon varav runt 39 000 med kunder (de som reser minst en gång i månaden). De som intervjuas i undersökningen är ett representativt urval av svenska folket mellan 15-85 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det.

Kontakt för rapporter och statistik: Mattias Andersson
Kontakt kring medverkan i undersökningen: Origo Group

Info och kontakt för deltagare i Kollektivtrafikbarometern