Kollektivtrafikbarometern i praktiken

- Kollektivtrafikbarometern är ett väldigt användbart verktyg för marknadsanalyser, eftersom det kopplar resvanor till attityder. Vi får veta vad våra resenärer tycker men även allmänhetens syn från de som inte väljer att resa med oss. Dessutom får vi ju möjligheten att jämföra oss med andra regioner i landet som brottas med samma frågor varje dag, berättar Louise Jennergren, strategisk marknadsanalytiker, Skånetrafiken och användare av Kollektivtrafikbarometern.

- Med barometern kan vi följa upp problem och förändringar i verksamheten. Det går tydligt att se hur resenärerna påverkats, man märker snabbt attitydförbättringar vilket gör att vi kan planera nya aktiviteter baserat på resultatet från intervjuerna. Vi har nyligen introducerat nya förenklade lösningar för biljettköp och genom mätningarna kan vi se om det fungerar som vi tänkt. För att få ännu tydligare resultat har vi valt att köpa till ytterligare intervjuer per månad och ibland lagt till egna frågor, till exempel när vi ville veta mer om situationen i Helsingborg. De viktigaste frågorna som vi analyserar just nu är Upplevd punktlighet, NKI och Rekommendera till andra, berättar Louise.

Vill du veta mer om Kollektivtrafikbarometern? Kontakta Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik.