2016-02-03

Debatt: Ökat resande svetsar samman nya regioner

Utbyggd regional kollektivtrafik är helt avgörande för att den kommande regionreformen ska bli en framgång. Vill regeringen förbättra sysselsättningen, bostadsförsörjningen och den ekonomiska tillväxten måste det regionala resandet underlättas. Det skriver Ulf Nilsson och Tommy Levinsson från Svensk Kollektivtrafiks styrelse i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I debattartikeln föreslås bland annat att regering och riksdag ska anslå riktade pengar i den kommande infrastrukturplanen  till utbyggnad av kollektivtrafiken i de nya länen. Det som behövs är statliga investeringar i banor för regional trafik som ger kort restid, hög turtäthet och hög kapacitet. Hur väl den regionala tågtrafiken utvecklas avgör hur framgångsrik regionreformen kommer att bli.

Läs hela debattartikeln här