2016-05-30

Debatt: Omställning till fossilfritt kräver stabila regler

De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av biobränslen som gynnar en fortsatt grön omställning. Så skriver VD Helena Leufstadius i en debattartikel i Dagens Samhälle 2016-05-30, tillsammans med Sveriges Bussföretag.

I artikeln uppmanar Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag de politiska beslutsfattarna att samråda med branschen för att få fram långsiktigt hållbara spelregler för en fossilfri bussflotta även efter 2018 respektive 2020.

Läs hela artikeln här.