2015-12-08

Debatt: Regeltolkning försvårar flyktingfrågan

Dagens rigida tolkning av regelverket kring kör- och vilotid för yrkeschaufförer ställer orimliga krav på både förare och bolag i bussbranschen. Reglerna försvårar för företagen att hjälpa i den rådande flyktingsituationen. Det skriver Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Sydsvenskan.

Den rådande flyktingsituationen ställer stora krav på de bussföretag som tar körningar av nyanlända. Företagen ställs inför dilemmat att vilja hjälpa till, men att samtidigt riskera kostsamma böter, eller i värsta fall indragna trafiktillstånd, på grund av det stelbenta systemet för kör- och vilotider. Till exempel kan ett företag på grund av bagatellartade överträdelser, som att man kör tre till fyra minuter över stipulerad tid eller att chauffören glömmer att ta ut sitt förarkort i tid, råka ut för maximala sanktionsavgifter. Situationer där arbetspasset försenas kan lätt uppstå, därför är denna typ av körningar en risktagning som blivit vardag för företagen.

Vid upprepade förseelser riskerar bussföretaget dessutom återkallat trafiktillstånd, vilket får stora konsekvenser för företaget, de anställda och i förlängningen hela samhället. Det medför i sin tur att den trafik som bussföretag idag utför åt kommuner, regioner, landsting samt åt myndigheter som Migrationsverket kan vara i fara. Detta oavsett om den sker i offentlig eller egen regi, eller i form av upphandlad trafik från privata bussföretag.

Transportstyrelsen har infört en möjlighet för bussföretag som kör nyanlända att söka om dispens som ger lite mer tillåtande regler under 30 dagar, men den dispensen är långt från tillräcklig och kan fortfarande leda till både böter och indragna tillstånd. Tillämpningen av dagens regler måste därför ses över.

Den EU-gemensamma regleringen av kör- och vilotider för yrkestrafik är en mycket god idé, gemensamma regler bidrar till konkurrensneutralitet och till säker trafik. Men för att fungera krävs att tillämpningen sker med eftertanke och är likvärdig i hela EU. Så ser det dessvärre inte ut idag. Sverige har – till skillnad från övriga Europa – en mycket strikt tillämpning av regelverket.

Transportstyrelsens egen rapport om kör- och vilotider visar att den svenska rättstillämpningen är mycket mera restriktiv än den är i resten av EU. Det som i Sverige ses som allvarliga överträdelser bedöms och sanktioneras inte på samma sätt i andra länder. Transportstyrelsens företagskontroller visar tydligt att rättstillämpningen och handläggningen gör det omöjligt för seriösa bussföretag att följa regelverken fullt ut. Transportstyrelsen konstaterar alltså själva att deras agerande inte är rimligt. Likväl fortsätter kontrollerna som tidigare.

Men det finns hopp om förändring. EU ser nu över reglerna för kör- och vilotider inom ramen för den pågående processen med EU:s vägtransportpaket, som är ett samlat grepp av lagstiftning som rör all vägtrafik. Förhoppningsvis kommer förslag till ändringar att presenteras av EU-kommissionen redan 2016. Dessutom har den svenska regeringen inom ramen för sitt initiativ ”schyssta villkor i yrkestrafiken” gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till en mer flexibel tillsyn av just kör- och vilotiderna. Detta gjorde man efter omfattande kritik av dagens tillämpning från ett antal förbund i näringen.

Reglerna för kör- och vilotid är ett viktigt instrument för att säkra trygga, konkurrensneutrala och klimatsmarta transporter. Men dagens svenska tillämpning hotar istället att stoppa hela samhällets busstrafik – det gynnar definitivt inte en klimatsmart och trygg persontransport eller möjligheten för bussföretagen att hjälpa med körningar av nyanlända.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Stefan Sedin, vd Svensk Kollektivtrafik

Länk till artikeln