2019-02-12

Kollektivtrafiken ökar tillväxten och sysselsättningen i Dalarna

Genom att satsa på kollektivtrafiken går det att öka tillväxten och sysselsättningen och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i Dalarnas Tidningar, 2 februari 2019.

Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en ny rapport som WSP skrivit på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas deras arbetsmarknader och företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens.

Enligt forskningen uppstår det matchningseffekter som dels gör arbetsplatser mer produktiva och genomsnittslönen högre och dels ökar sysselsättningen. När genomsnittslönen går upp och fler arbetar växer skatteintäkterna.

Om kollektivtrafiken tas bort skulle bruttolönerna i landet minska med 9 miljarder kronor per år och kommunernas, landstingens och regionernas skatteintäkter sjunka med nästan 3 miljarder kronor. 106 000 arbetstillfällen skulle försvinna, utöver de som är anställda inom kollektivtrafiken.

Utan kollektivtrafik skulle bruttolönerna i Dalarna minska med nästan 700 miljoner kronor och skatteintäkterna med över 75 miljoner kronor per år, visar WSP:s beräkningar. Fler än 8500 jobb skulle försvinna.

Kollektivtrafiken leder dessutom omställningen till fossilfrihet. Sedan 2010 har kollektivtrafiken i landet minskat sina klimatutsläpp med 75 procent. I dag drivs mer än 86 procent av kollektivtrafiken med ickefossila bränslen och andelen ökar hela tiden.

I rapporten pekar WSP på en lång rad åtgärder som staten kan använda för att stimulera produktiviteten, tillväxten och sysselsättningen genom kollektivtrafiksatsningar, bland annat:

• Ge den regionala tågtrafiken fler tåglägen. Vid fördelningen av tåglägen tar Trafikverket inte tillräckligt stor hänsyn till de regionalekonomiska effekterna av tågresandet.

• Förbättra järnvägsunderhållet. Eftersom det är dyrt att bygga infrastruktur är underhåll av de spår som redan finns ett billigt sätt att öka tillväxten.

• Inför ett avståndsberoende och färdmedelsneutralt reseavdrag. Ett reformerat reseavdrag kan främja arbetsmarknadsförstoring och utformas så att det stimulerar sysselsättningen och tillväxten.

• Inför ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken som gör det enklare för människor att resa över länsgränsen

Vi vill att regering och riksdag ska använda kollektivtrafiken som verktyg för minskade klimatutsläpp och ökad sysselsättning och tillväxt. Nästa nationella plan för transportinfrastrukturen måste därför innehålla en konkret åtgärdsplan för hur kollektivtrafiken ska bidra till hållbar ekonomisk tillväxt. Det behöver både Sverige och klimatet.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Lars Sandberg, Analytiker Svensk Kollektivtrafik

Ta del av debattartikeln

Länk till replik 12/2-2019