2018-06-27

Onyanserad kritik från Bussföretagen

Kollektivtrafiken upphandlas på ett väl genomtänkt sätt. De extrakrav som ställs är medvetna val som förväntas gynna kunderna, stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerheten. Vi tillbakavisar därför den onyanserade och obefogade kritiken från Sveriges Bussföretag. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Västtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Läs debattartikeln här.