2015-11-30

Replik: Samarbete istället för konflikt

Låt oss arbeta tillsammans för att regeringen ska återkomma med förslag som inte skapar missnöjda resenärer och sämre arbetsmiljö och för att Trafikverket ska förbättra underhållet.

Det skriver representanter för Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tåg­operatörerna och Samtrafiken i en slutreplik i Svenska Dagbladet den 30 november. 

Repliken är ett svar till Resenärsforum som i sin tur svarade på den här debattartikeln.

Läs hela slutrepliken här