2019-05-31

Så här vill vi förbättra reseavdraget

Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik och riktar sig mer till högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil istället för att underlätta för de landsortsbor som verkligen är beroende av bilen för arbetspendling. Dessutom är knappast något annat avdrag utsatt för så mycket fusk och det måste åtgärdas. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i DN den 31 maj inför Reseavdragskommittén kommande betänkande.

I artikeln presenteras ett förslag som uppfyller de krav som regeringen ställde i direktiven till Reseavdragsutredningen, där bland annat tidsvinstregeln tas bort och avdraget görs avståndsberoende. Förslaget gynnar resor med låga utsläpp, underlättar för att man ska kunna bo och verka i hela landet, bidrar till regionförstoring, minskar skattefelet och är enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än dagens avdrag.

Läs debattartikeln

Ta del av Svensk Kollektivtrafiks förslag här.