2016-11-29

Skjut upp utbyggnaden av ERTMS

Skjut på utbyggnaden tills ERTMS är driftsäkert, sänker kostnaderna och ökar kapaciteten. Först då kan ERTMS stärka tågtrafikens konkurrenskraft och bidra till regeringens mål om att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 29 november 2016.

Tågtrafiken behöver bättre, inte sämre konkurrenskraft. EU:s syfte med ERTMS var att göra det lättare att köra över gränserna, sänka kostnaderna och öka kapaciteten. Men resultatet har blivit nya gränser, ökade kostnader och stora trafikproblem.

Nya gränser har skapats mellan länderna och inom Sverige. Gränser som beror på olika versioner av ERTMS, banor med och utan det nya systemet och att olika leverantörers system inte fungerar tillsammans. Inte heller kapaciteten kommer att ökas. För ökad kapacitet krävs nästa generations ERTMS som fortfarande bara finns på planeringsstadiet.

Sverige har ett väl fungerande signalsystem, ATC. Att byta signalsystem kommer att kosta staten 31 miljarder kronor och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och tågoperatörerna ytterligare 3-5 miljarder.

ERTMS försämrar tågtrafikens konkurrenskraft på flera sätt. Det höjer de regionala kollektivtrafikmyndigheternas och tågföretagens kostnader, vilket riskerar att leda till höjda biljettpriser. Dessutom förändras och förskjuts tidsplanen hela tiden, vilket skapar osäkerhet och ökar risken för felinvesteringar hos våra medlemmar.

Det slukar pengar som hade behövts för nödvändiga åtgärder som minskar förseningarna och ökar kapaciteten på banorna. Bara statens kostnader för ERTMS räcker till att bygga 310 km järnväg.

Våra medlemmars erfarenheter av att köra trafik på ERTMS-banor avskräcker. På de banor där ERTMS har installerats i Sverige har resenärerna drabbats av mycket stora problem med inställda tåg, stora förseningar, minskad kapacitet och plötsliga stopp.

När tågtrafikens konkurrenskraft försämras ersätts tågtrafik av biltrafik, med ökade klimatutsläpp som följd. Svensk Kollektivtrafik håller med Tågoperatörerna om att utrullningen av ERTMS måste skjutas på framtiden. Skjut på utbyggnaden tills ERTMS är driftsäkert, sänker kostnaderna och ökar kapaciteten. Först då kan ERTMS stärka tågtrafikens konkurrenskraft och bidra till regeringens mål om att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna.

Helena Leufstadius
vd Svensk Kollektivtrafik

Mattias Andersson
ansvarig järnvägsfrågor Svensk Kollektivtrafik

Länk till debattartikeln i Svenska Dagbladet