2015-03-23

Debatt Dagens Samhälle: Straffbeskatta inte klimatvänlig kollektivtrafik

Låt inte skatterna missgynna kollektivtrafik som använder fossilfria drivmedel. En ökad användning av alternativa bränslen ger stor klimatnytta och en kollektivtrafik som sparar pengar och energi, både nu och i framtiden. Det framför Svensk Kollektivtrafik tillsammans med andra branschaktörer i en debattartikel i Dagens Samhälle (23 mars 2015).

Stefan Sedin, vd Svensk Kollektivtrafik skriver tillsammans med Anna Grönlund, vice vd Sveriges Bussföretag och Per Juth, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet i Dagens Samhälle om hur skatter missgynnar den klimatvänliga kollektivtrafiken.

Läs debattartikeln