2019-02-08

Varje upphandling kräver medvetna val

Svensk Kollektivtrafik och våra medlemmars gemensamma mål är en attraktiv, säker, hållbar och effektiv kollektivtrafik. Extrakraven i upphandlingarna är medvetna val för att stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerhet och miljö. Vi tillbakavisar därför kritiken från Sveriges Bussföretag, replikerar vd:n för Svensk Kollektivtrafik Helena Leufstadius i Dagens Samhälle 8 februari 2019.

Sveriges Bussföretag uppmanar nyinvalda regionpolitiker hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) att följa branschens rekommendationer och undvika särkrav.

Redan i dag upphandlas kollektivtrafiken på ett väl genomtänkt sätt och de flesta RKM följer i hög grad branschens standarder. Svensk Kollektivtrafik står självklart bakom branschsamarbetet med modellavtal och rekommendationer. Men det är viktigt att komma ihåg att standarden ska vara ett stöd för att upphandla trafik – inte ett tvång.

Sveriges Bussföretag väljer att bortse från att varje upphandling har unika förutsättningar. De specificerade krav som de kallar särkrav är många gånger medvetna val för att skapa resandeökning, förbättra trafiksäkerheten eller miljön.

I många fall handlar det om politiska beslut för att skapa nytta för medborgarna och resenärerna. Några exempel: Krav på biogasdrift möjliggör användning av närproducerade drivmedel och bidrar till effektivare gasmotorer. Den aktuella upphandlingen i Jönköpings län med satsning på aktivt förarstöd kommer att förbättra trafiksäkerheten. Västtrafiks automatiska kundräkningssystem i fordonen ger Västtrafik bättre kontroll över resandet och de kan anpassa antalet fordon efter det faktiska resandet, med kostnadseffektiviseringar som följd.

Glöm inte heller resenärernas önskemål. Kundundersökningar visar hur resenärerna upplever resan. De synpunkterna behöver RKM agera på men de finns inte alltid med i modellavtalen.

Det handlar inte om att RKM avviker från avtalsrekommendationer – utan om att RKM ska kunna beställa det som skapar samhällsnytta och resenärerna efterfrågar.

Helena Leufastadius

 

vd Svensk Kollektivtrafik

 Länk till repliken