2016-04-07

200 miljoner till kollektivtrafik i landsbygd

Trafikverket har lagt förslag på åtgärder för att stärka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden och underhållsåtgärder som kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna.

För att stärka möjligheterna att resa kollektivt har regeringen anslagit omkring 200 miljoner kr per år mellan 2016 och 2019. Trafikverkets förslag innehåller bland annat hållplatsåtgärder, optimering av signalsystem samt åtgärder för att möjliggöra samtidig infart. Järnvägsunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019 och Trafikverkets förslag innehåller framför allt åtgärder för trädsäkring och växelbyten.

Läs mer i Trafikverkets pressmeddelande