2023-03-10

Kristoffer Tamsons ny ordförande för JBS

Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons blir ny ordförande för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum.

JBS, Järnvägsbranschens samverkansform, består av ett 70-tal företag och organisationer som arbetar för att för att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig. Den 13 mars tillträder Kristoffer Tamsons som ny ordförande för JBS.

JBS bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att gemensamt driva på järnvägens förbättringsarbete. Ett arbete som kräver samordnad planering och styrning emellan järnvägens alla aktörer.

-Detta är ett verkligt hedersuppdrag som jag tar mig an med både hjärta, hand och tanke. Vår järnväg utgör hela Sveriges blodomlopp och står inför såväl historiska utmaningar som möjligheter. Att järnvägens aktörer kan samlas till gemensam analys och handling innebär inte bara kraft att uppnå resultat i dag. Det skapar i sin tur förutsättningar för det strävsamma målet om en järnväg i världsklass, säger Kristoffer Tamsons i ett pressmeddelande från Trafikverket.

Läs mer