2023-09-25

Rapport: Får regional- och pendeltågen plats på spåren?

Tågresandet har ökat under de senaste decennierna och fortsätter att öka, framför allt de regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafik. Detta kommer att leda till kraftigt ökade behov av kapacitet på spåren, visar rapporten med analys som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Där presenteras också förslag på åtgärder på kort och lång sikt.

Antalet resor med RKM:s regional- och pendeltågstrafik har ökat med 130 procent mellan år 2000 och 2019, medan resandet med fjärrtågstrafiken ökade med 0,1 procent. Under samma period ökade antalet personkilometer med RKM:s tågtrafik med 222 procent, medan det i den kommersiella tågtrafiken ökade med 23 procent. Många av regionerna har redan planer och gör investeringar för att försöka täcka den ökade efterfrågan på tågresor, öka samhällsnyttor för ökad tillgänglighet, regionförstoring och förbättrad arbetsmatchning. Men kommer verkligen regional- och pendeltågstrafiken att få plats på spåren när fler vill ta tåget?

De största kapacitetsbegränsningarna kommer att uppstå på banor in mot storstäderna. Det gäller bland annat sträckorna Stockholm – Älvsjö och Flemingsberg – Södertälje på Västra Stambanan in mot Stockholm samt Göteborg – Alingsås in mot Göteborg. Det gäller också följande banor kring Malmö: Kontinentalbanan, Ystad-/Österlenbanan, Citytunneln och Öresundsbanan. Andra banor med regionaltågstrafik där det kommer vara stora kapacitetsbegränsningar är enkelspåriga sträckor.

I rapporten presenteras förslag på vad som kan göras för att öka kapaciteten på spåren, på kort och lång sikt, bland annat hur man kan minska förseningarna i tågtrafiken, bygga bort växlar som sällan används och satsa på högre och längre tåg. Dessutom går det att optimera kapacitetstilldelningsprocessen, införa gemensamma hastigheter för fordonen, bygga nya spår och införa förarlösa tåg.

Kontaktperson: Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik

Ta del av rapporten

Rapporten presenterades under ett webbinarium den 25 september 2023.
Se webbinariet i efterhand