2023-04-17

Seminarium om regionaltåg på Train & Rail

Den regionala tågtrafiken står i fokus den 26 april, då Svensk Kollektivtrafik arrangerar ett seminarium under eventet Train & Rail på Stockholmsmässan. Seminariet lyfter regionaltågens nytta och funktion ur olika perspektiv – myndigheterna, politikerna, fordonen och inte minst resenärerna.

Var: Mässan Train & Rail, Stockholmsmässan Älvsjö, lokal K:21                     

När: Onsdag 26 april kl 10.30 – 12.00.
Föranmälan behövs ej. Seminariet ingår om du har registrerad biljett till mässan.


Programpunkter:

Hur utvecklas den regionala tågtrafiken?
Ta del av historia, nuläge och framtidsspaning de senaste trettio åren, en period då de regionala kollektivtrafikmyndigheterna offensivt satsat på att bygga ut trafikutbudet vilket lett till kraftiga resandeökningar.
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

Vad gör Transitio?
 Vad innebär nya fordon för nyttor. Inköp av nya fordon, vidmakthållande och avveckling.
Transitio

Trafik i framtiden 2020-2040 – exempel på storregional samverkan
Exempel från Mälardalen på god regional samverkan med systemanalys för behoven av både gods- och persontåg. Övergripande infrastruktur- och trafikplanering leder till faktisk tågtrafik och biljettsamverkan samt skapar långsiktighet och trygghet för resenärer, näringsliv och stationsnära stadsutveckling.
Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådet

Politiken skapar förutsättningar
Hur samverkar politiken nationellt och regionalt för att skapa nyttor i infrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen? Exempel från satsningar på kapacitetshöjande och restidskapande åtgärder för arbetspendling, utbyggd regionaltågstrafik som ger förutsättningar till regionförstoring, och fler och nöjdare resenärer.
Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik


Moderatorer: Mattias Andersson, Tomas Ahlberg