2023-07-07

Skrivelse: Kritik mot att ta bort elbusspremien för stadsbussar

Svensk Kollektivtrafik är mycket kritiska till regeringens beslut att ta bort elbusspremien för stadsbussar och begränsa premien till bussar i förortstrafik, regiontrafik, expressbusstrafik och till turistbussar. Förändringen kommer flera år för tidigt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en skrivelse till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Att begränsa elbusspremien till klass II- och Klass III-bussar riskerar att leda till att premien inte kommer att kunna användas vid investeringar i bussar som ska gå i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas busstrafik.

Skälet är att det råder osäkerhet om de eldrivna bussar för regionbusstrafik som finns på marknaden uppfyller de regionala kollektivtrafikmyndigheternas krav på att bussarna är tillverkade på ett socialt hållbart sett. Istället blir effekten att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader ökar samtidigt som många av dem blöder ekonomiskt.

Ta del av skrivelsen

Kontaktperson: Lars Sandberg