2015-12-16

Aktuellt om asylsökandes resor

Svensk Kollektivtrafik arbetar just nu med frågorna kring hantering av asylsökandes resor i kollektivtrafiken. Frågan är aktuell ur flera olika aspekter.


- Vi för en dialog med Migrationsverket om en central överenskommelse för biljetter, priser och rutiner för asylsökandes resor i kollektivtrafiken där lösningen i Kalmar län är ett gott exempel, säger Stefan Sedin.
- Förslaget om att id-kontroller över landsgränser ska vara transportörernas ansvar gick inte på remiss till oss men vi har ändå sett till att lämna ett svar där vi var kritiska mot transportöransvaret, säger Stefan Sedin, vd, Svensk Kollektivtrafik. Vi har även skrivit en debattartikel tillsammans med Sveriges Bussföretag.

Svensk Kollektivtrafik anser att det får stora konsekvenser, både för trafikföretagen och för de som arbetspendlar till Danmark. Trafikföretagen är varken utbildade eller bemannade för att ta det myndighetsansvaret.
Dessutom har vi skapat en plats på hemsidan där våra medlemmar kan dela erfarenheter, färdiga broschyrer och goda råd kring kommunikation och biljettkontroll kring asylsökande och kollektivtrafik.