2016-03-08

9 av 10 är nöjda med färdtjänst och sjukresor

Drygt 40 000 personer över hela landet som använder färdtjänst eller sjukresor har under 2015 intervjuats om nöjdhet och kvalitet. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat resultatet som visar att 91 procent är nöjda med både beställning och senaste resan. Trots det höga betyget minskar nöjdheten jämfört med tidigare år.

- Vi har jämfört 2015 års resultat med 2011 och ser en nedåtgående trend med några procentenheter, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Det gäller nu att behålla den höga nivån inom områden där vi får bra betyg och förbättra där vi får sämre. En av flera fokusfrågor är väntetiden i telefon, bemötandet i telefon, förarens bemötande och restiden som betyder mycket för helhetsintrycket.

Undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik visar att andelen yngre resenärer ökar och att även hjälpbehovet ökar. Det kan också bidra till minskad nöjdhet eftersom dessa grupper ställer högre krav som inte alltid kan uppfyllas.

Tydligt är att det finns en nedåtgående trend i andelen nöjda med väntetiden i telefonen mellan åren 2011 till 2015. Betyget för väntetiden i telefon har under perioden 2011-2015 minskat från 91 till 82 procent nöjda.

Drygt 9 av 10 är nöjda med bemötandet i telefon. Samtidigt är trenden för andelen nöjda med bemötandet nedåtgående under 2011 – 2015. På sammanfattande nivå har en minskning om fyra procentenheter skett.

- De allra flesta är nöjda med förarens bemötande, 93 procent sammanslaget, och 96 procent anser att föraren hittar rätt, vilket är glädjande säger Mattias Andersson. Förare som kör serviceresor har ett stort ansvar för de som av olika skäl inte kan resa med vanliga kollektivtrafiken och där det finns ett extra behov av trygghet, korrekt bemötande och hög servicenivå.

För mer information:
Mattias Andersson, ansvarig Kollektivtrafikbarometern, 076-526 90 75

Relaterat material:
Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik 2015 med analyser och sammanfattningar

Läs mer om Barometern för anropsstyrd trafik.