2021-06-11

Ändra förmånsbeskattning för kollektivtrafikbiljetter

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar. Nästa steg måste bli att jämställa förmånsbeskattningen av periodkort till kollektivtrafiken med miljöbil som förmånsbil.

I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra miljövänliga och energieffektiva resor med kollektivtrafik eller cykel genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken eller en cykel så förmånsbeskattas den anställde fullt ut.

Svensk Kollektivtrafik välkomnar därför regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar.

- Nästa steg måste bli att jämställa förmånsbeskattningen av periodkort till kollektivtrafiken med miljöbil som förmånsbil. Det kommer att öka resandet med kollektivtrafiken med 5,5 procent, räknat i personkilometer, och minska klimatutsläppen minskar med 28 000 ton per år enligt WSP:s beräkningar [1]kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafik, Skånetrafiken, Västtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm och 2030-sekretariatet publicerade därför en debattartikel om att vända på trafikhierarkin i Dagens Samhälle den 25 maj.

Förslaget om förmånscykel kommer även att få andra positiva effekter i form av bättre hälsa, minskad trängsel och minskade utsläpp när fler väljer cykeln. Gynnar man både cykel och kollektivtrafik öppnar man för ett bredare spann av möjligheter där cykeln och kollektivtrafiken går hand i hand och underlättar livspusslet.

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.