2019-03-22

Annarella Löfblad ny medarbetare

Svensk Kollektivtrafik välkomnar Annarella Löfblad som ny projektledare inom hållbarhet, tillgänglighet och miljö. Hon kommer att arbeta med frågorna i vår löpande verksamhet, med remissvar, rapporter, samverkan med bransch och myndigheter, nätverk och expertstöd åt våra medlemmar.

Annarella LöfbladAnnarella kommer senast från Trafikverket som strategisk planerare med fokus på trafikslagsövergripande hållbara transporter, kollektivtrafik, cykel och trafikantmiljöer. Hon har även arbetat med expertstöd inom transportpolitiska mål, cykel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.