2015-03-27

Ännu ingen lösning kring samexistens för GSM-R och 4G

Svensk Kollektivtrafik deltog igår eftermiddag (25 mars) på ett informationsmöte arrangerat av Branschföreningen Tågoperatörerna kring frågan om kraven på frekvensfilter. Som tidigare informerats har Trafikverket beslutat att kräva sådana filter för alla tåg som använder GSM-R kommunikation och går på Trafikverkets banor från 1/7 2015.

I grunden handlar det om att Post och Telestyrelsen kommer att tillåta mobiltelefonoperatörerna att öka frekvensbredden för mobilnätet från detta datum. För att trafikkommunikationen på tågen inte ska störas måste frekvensfilter installeras. Eftersom någon överenskommelse med mobiloperatörerna ännu inte är sluten finns fortsatt risk att tågen kommer att stå den 1/7. Frågan var självklart en av de viktigaste på Svensk Kollektivtrafiks järnvägsnätverksmöte i veckan, där osäkerheter kring tidsplan, teknisk lösning och kostnader diskuterades.

Svensk Kollektivtrafik följer aktivt frågan och kommer att delta på de styrgruppsmöten som Näringsdepartementet anordnar. Från vår sida handlar det om att arbeta för att skapa rimliga förutsättningar så att resenärerna inte drabbas. Det innebär en förlängning av nuvarande frekvensinskränkning, ersättningsnivåer som täcker branschens kostnader för installation samt skapa förståelse hos mobiloperatörerna kring de konsekvenser ett långvarigt tågstopp skulle innebära inte bara för vår bransch utan för alla resenärer och medborgare.