2021-06-08

Avveckla inte elbusspremien

Elbussar ger minskade luft- och bullerföroreningar. Det borde därför finnas ett intresse hos regeringen att fortsatt stödja introduktionen av elbussar, både genom att subventionera investeringskostnaderna och genom att bidra till att minska löpande driftskostnader, skriver Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik tillsammans Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 8 juni.

I artikeln skriver de att elbussar i likhet med andra eldrivna kollektivtrafikfordon som tåg, tunnelbana och spårvagn bör undantas från energiskatt i Sverige. Detta är möjligt enligt det EU-gemensamma Energiskattedirektivet. Det finns ingen anledning att elbussar inte ska ges samma villkor som den övriga utsläppsfria kollektivtrafiken.

Dessutom kommer de med en uppmaning till regeringen: Återställ elbusspremien till att vara en renodlad premie för bussar. Förläng elbusspremien – många stora offentliga upphandlingar av busstrafik har senarelagts under coronapandemin, låt inte detta begränsa förutsättningarna för hållbar omställning. Skattebefria el till elbussar i enlighet med möjligheterna i Energiskattedirektivet. All elektrifierad kollektivtrafik ska ha samma beskattning.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

Kontaktperson: Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik