2016-01-15

Beslut om bidrag för hållbara stadsmiljöer

Den första ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad. Det kom in 34 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund för att främja hållbara stadsmiljöer.

Stödet är på totalt 540 miljoner kr och avser laddstationer och hållplatser för nya elbusslinjer, BRT (Bus Rapid Transit), bussgator och framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik samt spårväg.

Läs mer