2016-06-08

Givande dialog vid besök hos Skånetrafiken

Svensk Kollektivtrafik har varit på besök hos Skånetrafiken, där de informerade varandra om aktuella frågor i verksamheten.

- Det var en givande dialog där vi fick med oss flera goda idéer hur vi kan utveckla vårt arbete och förslag på viktiga fokusområden, bland annat om vad som sker med fördubblingsmålet efter 2020, goda exempel på hur regionala trafikförsörjningsprogram kan kopplas med trafikutvecklingsplaner, ett nätverk för trafikutvecklare och affärsforum för vad som driver resandet. Vi fick även en bra redogörelse för det arbetet som sker i kollektivtrafikgruppen inom regionsamverkan i sydsvenska länen, säger vd Helena Leufstadius.


På bilden: Mattias Adell, Ewa Rosén, Helena Leufstadius och Maria Holmgren.