2015-12-08

Biljettpriset ökar långsamt

Biljettpriserna i kollektivtrafiken har inte ändrats särskilt mycket 2014-2015. Det visar Svensk Kollektivtrafiks årliga undersökning rörande biljettpriser, villkor och betalningsmöjligheter hos sina medlemmar.

I genomsnitt har priset för enkelresor stigit med tre procent, månadskort för korta resor med två procent, medan månadskort för regionalt resande i stort sett är oförändrat. Genomsnittlig kostnad för ett månadskort (korta resor, vuxen) motsvarar 22 enkelbiljetter, vilket är detsamma som för 2014.

Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden augusti-september 2015. Motsvarande undersökningar har genomförts sedan 2001. 24 deltagande organisationer, dvs. Svensk Kollektivtrafiks aktiva medlemmar har tillfrågats via epost. Svarsfrekvensen är 100 %. Svaren har bearbetats, och eventuella oklarheter i rapporteringen har klarats ut.

För frågor rörande undersökning och resultat vänligen kontakta Mattias Adell, Om frågorna gäller lokala förhållanden och priser hänvisar vi direkt till våra medlemmar.

Läs rapporten här