2015-06-12

Boka in årsmöteskonferens den 17-18 september!

Svensk Kollektivtrafik inbjuder samtliga medlemmar till årsmöteskonferens den 17-18 september i Stockholm. På årsmötet kommer ny styrelse att väljas och därefter är det konferens. På konferensen tar vi upp en rad aktuella och intressanta frågor. Det är också ett tillfälle att knyta nya kontakter och konferensen riktar sig till både tjänstemän och politiker samt associerade medlemmar.

Programmet är under utarbetande och några programpunkter är:

Järnvägsfrågor – avtalstrafiken och samverkan, Crister Fritzson, Vd på SJ medverkar.

Västtrafiks planer och aktiviteter för att bygga varumärke med fokus på försäljning och service.

Ungdomskoncept i Jämtland – ta del av ett framgångskoncept!

Översyn taxor och biljettsystem hos Trafikförvaltningen SLL - lägesrapport.

Uppföljning av fördubblingsmål – ny rapport om mål och visioner i trafikförsörjningsprogrammen.

Hålltider:

Torsdag 17 september

10.00-11.00 Partigruppsöverlägg­ningar

11.00-12.00 Årsstämma
Konstituerande styrelsemöte med nyvalda styrelsen

12.00 Lunch

13.00 Årsmöteskonferens och middag

Fredag 18 september

08.30-12.00 Årsmöteskonferens

12.00 Konferensen avslutas med lunch

Plats: Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö

Inbjudan till årsmöteskonferensen skickas i slutet av juni och rum kommer att reserveras för deltagarna.