2015-11-20

Branschen diskuterade elbusspremier

Vd Stefan Sedin medverkade vid ett referensgruppsmöte om den planerade förordningen om elbusspremie. Mötet anordnades av Miljö- och energidepartement för att få branschens synpunkter på den planerade förordningen.

En av frågorna som diskuterades var förslaget att ansökan av premien ska gå via de regionala kollektivtrafikmyndigheterna,RKM, som ställer krav på elbussar redan i upphandlingen. Det blir därmed RKM som ansöker om premien och sedan skickar pengarna vidare till operatören som köper bussarna.

Ett argument som talade emot förslaget var att man vid ett sånt upphandlingsförfarande riskerar att utestänga företag med fokus på turistbussar och andra fordon som inte går på el. En annan invändning var att premien snarare borde utbetalas till den som faktiskt kommer att vara ägare av fordonen. Det som talade för förslaget är att man på detta sätt inte riskerar att bryta mot EU:s regler för statsstöd. Med på mötet var bland annat även Sveriges Bussföretag, fordonstillverkare, SKL, och representanter för energibranschen.

Läs mer om Regeringens satsning