2019-04-05

Branschupprop om ERTMS

Staten måste ta alla kostnader för järnvägens nya signalsystem ERTMS. Det är budskapet i det upprop som skickats till Trafikutskottets politiker från Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna och andra branschintressenter.

I uppropet kräver branschföreträdarna för järnvägens intresseorganisationer och godsoperatörers vd:ar att den nya regeringen, inklusive C och L, beslutar att staten tar ansvar för finansiering av ombordutrustning, livscykelkostnad och alla införanderisker. I detta krav ligger också att se över utrullningsplanen och optimera den med grannländerna. Risker och kostnader kopplade till ombordutrustningen bör ses som en del av statens ansvar för infrastrukturen och finansieras solidariskt via skattsedeln, i stället för att drabba alla de passagerare och godsköpare som aktivt valt ett hållbart transportmedel.

Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp har ytterligare ståndpunkter i frågan utöver de krav som nämns i uppropet och föreslår även att:
• uppdateringsfrekvensen i ERTMS måste begränsas
• ersättning och ansvar för ombordutrustning behöver utredas
• effekt av utbytet av ställverk inte får sammanblandas med ERTMS-utbyggnaden
• parallelldrift (ATC/ERTMS) måste tillåtas under utbyggnadsperioden
• utbyggnaden inte bör ske i ”öar” utan att större stråk driftsätts samtidigt
• tidplan och versionsval planeras tillsammans med våra grannländer
• tidplanen för utbyggnaden behöver revideras efter att branschen gjort ett omtag.

 

Ta del av uppropet här

Kontaktperson: Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik