2021-12-15

Brev till EU om skattereduktionen av biodrivmedel

Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ett 30-tal andra aktörer skickat ett brev till Margrethe Vestager, kommissionär vid DG Competition gällande EUs vägledning för statsstöd. Det kan komma att påverka skattereduktionen för biodrivmedel i Sverige.

Revideringen av EUs vägledning för statsstöd (Climate, Energy and Environmental State Aid Guidelines, CEEAG) är inne i en slutfas och beslut väntas före årsskiftet. Ett beslut i en för Svensk Kollektivtrafik oönskad riktning kan innebära att den svenska skattereduktionen för biodrivmedel på sikt kan försvåras, vilket i sin tur kan försvaga den långsiktiga svenska klimatpolitiken och minska möjligheterna att fasa ut fossil energi i transportsektorn.

För att försöka påverka Kommissionens beslut (DG Competition) och få klarhet i denna viktiga fråga har Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ett 30-tal andra aktörer skickat ett brev till Margrethe Vestager, kommissionär vid DG Competition.

Ta del av brevet här.