2017-05-31

BusNordic – ambition om en nordisk busstandard

Den 5 maj möttes företrädare från Norge, Island och Sverige för påbörja ett arbete med mål att utarbeta ett gemensamt dokument med upphandlingskrav för bussar.

Den 5 maj möttes företrädare från Norge, Island och Sverige för påbörja ett arbete med mål att utarbeta ett gemensamt dokument med upphandlingskrav för bussar. Idag används olika dokument i de respektive länderna. Dessutom har huvudstäderna i de fem nordiska länderna gemensamt tagit fram ett dokument som kallas NordicBus. I och med det nya initiativet avslutades huvudstädernas projekt NordicBus och ersattes av BusNordic. Tanken med BusNordic är att inte bara huvudstäderna ska vara med utan hela länderna.

Representanter från beställarsidan och operatörerna ingår i projektet liksom SLL TF,  Ruter och Straeto (Reykjavik). HST i Helsingfors har för avsikt att delta projektet, medan Danmark har valt att stå utanför, men kommer att acceptera flytt av bussar som uppfyller de nya gemensamma kraven. Elisabeth Andreasson har engagerats som gemensam projektledare i arbetet.

Sverige kommer även i fortsättningen att använda Buss 2014 tills det nya dokumentet är klart, godkänt och publicerat.

Syftet med BusNordic är att skapa ett gemensamt dokument som beskriver funktionskrav utöver ECE-reglemente 107 och gällande lagstiftningar för upphandling av busstrafik i de Nordiska länderna. En gemensam utformning av bussar skulle möjliggöra flytt av bussar mellan upphandlande myndigheter och trafikföretag i Norden, vilket kan bidra till ökad kostnadseffektivitet. 

Vill du veta mer om BusNordic, kontakta Mattias Adell på Svensk Kollektivtrafik, tel +46 725 20 73 21.

Bilden från vänster: Jofri Lunde NHO Transport, Ragnar Krosser NHO Transport, Lars-Erik Jensen Standard Norge, Øystein Fjæra Ruter, Maria Övergaard SLL TF, Elisabeth Andreasson EMA konsulting, Elof Winroth Prospero, Olov Grøtting Norsk Kollektivtrafikk, Mattias Adell Svensk Kollektivtrafik, Arne Fredheim Norsk Kollektivtrafikk, Ingvar Johannesson Straeto, Sjur Brenden NHO Transport, Alan Björk Sveriges Bussföretag.