2016-11-18

Bussfilmer på sex olika språk

Nu lanserar Värmlandstrafik instruktionsfilmer för att möta behovet av information till nyanlända personer. Filmerna finns i språken arabiska, farsi, tigrinja, somaliska, engelska och svenska.

– Syftet med filmerna är att öka kunskapen om hur man reser med oss, säger Värmlandstrafiks marknadschef David Widlund.
Det finns tre olika filmer, var och en på sex olika språk; Så reser du med bussen, Så reser du med tåget och Så köper du biljett, finns på Värmlandstrafiks Youtube-kanal.
Filmerna är ett nytt steg i Värmlandstrafiks arbete att ta fram flerspråkigt material.

Här finns filmerna