2015-04-22

Conny Strand ny VD på Dalatrafik

Den 1 september lämnar Dalatrafiks vd Claes Annerstedt över till Conny Strand. Conny Strand arbetar idag som konsult åt Svensk Kollektivtrafik med bland annat järnvägsfrågor.

Claes Annerstedt har varit vd i Dalatrafik sedan 2007 och aviserade för snart ett år sedan att han avser att gå i pension i september 2015, då han fyller 65 år. Dalatrafiks styrelse har nu beslutat att utse Conny Strand till ny vd i Dalatrafik från och med den 1 september 2015.

Conny Strand har stor erfarenhet av branschen efter att ha arbetat som vd i Länstrafiken i Norrbotten mellan 2002 och 2007 och Länstrafiken i Mälardalen åren 2008 till 2013. Innan dess har han ett förflutet inom SAS. Sedan man beslutade att dela upp Länstrafiken Mälardalen har han arbetat som konsult åt Svensk Kollektivtrafik.

– Tiden på Svensk Kollektivtrafik har varit mycket givande. Jag har uppskattat kontakterna med statliga verk och departement och att få ha arbetat i nätverksform. Svensk Kollektivtrafik som plattform har inneburit möjligheten att diskutera järnvägsfrågor på ett nationellt plan, säger Conny Strand.

Kollektivtrafiken i Dalarna genomgick en stor förändring hösten 2014 då ett helt nytt trafiksystem lanserades. 

– Det har varit en spännande period med många utmaningar, säger Claes Annerstedt, och jag känner mig trygg i att ha fått en så erfaren efterträdare. Conny ser med glädje fram emot att ta över utvecklingen av kollektivtrafiken i Dalarna.