2020-09-11

Cornelis Harders ska hjälpa till med punktligheten

Under hösten kommer Svensk Kollektivtrafik att lösa resursfrågan inom järnvägsområdet, med särskild fokus på punktlighetsarbetet inom TTT, genom att anlita Cornelis Harders, seniorkonsult på Sweco.

Han har mer än 30 års erfarenhet inom branschen, bland annat från SL, Banverket samt MTR, där han också i stor grad var inblandad i punktlighetsarbetet.
- Vi behöver fortsätta arbeta tillsammans i branschen för punktligheten. Det är en av de viktigaste kvalitetsparametrarna för kollektivtrafiken generellt och tågtrafiken i synnerhet och det som kunderna prioriterar högst. Jag hoppas att jag i min roll kan jobba för en bättre kvalitet för den regionala och lokala tågtrafiken tillsammans med medlemmarna, hälsar Cornelis.

Mer information gällande Svensk Kollektivtrafik och järnvägsfrågor: 
Mattias Andersson, projektledare/utredare