2015-03-25

Dags att nominera för Pegasuspriset

TransportGruppens miljöpris, Pegasuspriset, har som syfte att visa på kraften och viljan bakom miljöarbetet i transport-sektorn. Genom att goda exempel från näringens olika branscher lyfts fram kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling. Nu är det dags att nominera för Pegasuspriset 2015!

Priset riktar sig till företag inom hela transportnäringen. Företagen inom transportnäringen arbetar aktivt och målmedvetet med att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. Trots detta anklagas transportnäringen ofta i svepande och generaliserande ordalag för att orsaka negativ miljöpåverkan - samtidigt som nyttan med transportverksamheten allt för sällan framhålls. TransportGruppen vill med Pegasuspriset bidra till att förändra den bilden och lyfta fram de insatser som dagligen görs i de olika transportbranscherna.

Nu är det dags att nominera för Pegasuspriset 2015! Sista dag att nominera är den 8 majDu nominerar ditt eget eller ett annat företag. Tidigare vinnare av Pegasuspriset är bland andra Svebol Logistics, ICA, Varbergs Hamn med flera.

Information om nomineringen hittar du på TransportGruppens hemsida.

Det vinnande företaget som utses av en utomstående och oberoende jury belönas med ett pris i form av ett konstverk med Lasse Åberg som upphovsman. Priset delas ut under Almedalsveckan.

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna.