2022-01-21

Debatt: ”Avskaffa reseavdraget som gynnar bilpendling före kollektivtrafik”

Vår uppmaning till riksdagspartierna och regeringen är tydlig: Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Det skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med bland annat 2030-sekretariatet i en debattartikel i Dagens Samhälle 21 januari.

I debattartikeln skriver de att det nu finns chans för regeringen att ta ett viktigt steg. Efter mångårig kritik finns nu en proposition att ersätta dagens reseavdrag med en enkel avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor vilket kan påverka hur människor väljer att resa till jobbet. Debattartikeln uppmanar  regeringen att följa och riksdagen att stödja förslaget vars remisstid går ut den 21 januari.

Dagens reseavdrag gynnar bilpendling före kollektivtrafik, vilket gör att nio av tio som gör avdrag bilpendlar. En extremt hög andel fusk och fel subventionerar bilister utan rätt till avdrag. Hisnande 40 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder per år, beror på fusk och fel, enligt Skatteverkets Skattefelsrapport 2020. Med ökade utsläpp som följd.

En hållbar livsstil ska vara möjlig och tillgänglig för alla. Vår uppmaning till riksdagspartierna och regeringen är därför tydlig: Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Då blir skattelättnaden rättvis oavsett inkomst och färdmedel, regionala skillnader minskar, fusk och fel motverkas och klimatvänlig pendling uppmuntras.

Artikeln har skrivits under av bland annat Svensk Kollektivtrafik, Västtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen och 2030-sekretariatet.

Ta del av hela debattartikeln